KANDEL-SAMMANFATTNING     

 

  Om medicinstudent.se

  • Medicinstudent.se startades av en medicinstuderande VT2006 som ett verktyg för att strukturera upp sitt lärande. Kan någon ha nytta av den information som finns här så vore det kul, kom gärna med kommentarer!

   Välkommen till medicinstudent.se

  TILLGÄNGLIGA RESURSER

  • 2007-05-20 - Sammanställning av Björn Bengtsson av veckoteman med tillhörande tentamensfrågor för homeostas, T3

Till sammanställning i Pdf-format >>

  • 2007-01-20 - Sammanfattning av Kandels "Principles of Neural Science" - ny version

Till sammanfattning Webb-version >>

Till sammanfattning Pdf-version >>

  • 2006-11-10 - Sammanställning av Björn Bengtsson av veckoteman med tillhörande tentamensfrågor för NoR, T2

Till sammanställning i Pdf-format >>

Annons: Annons

Kontakt: info@medicinstudent.se

MEDICINSTUDENT.SE
 www.medicinstudent.se