next up previous contents
Next: Primära synkortex struktur Up: Centrala visuella signalvägar Previous: Gangliecellers projektioner   Contents

Signalflöde i primära synkortex

Primära synkortex (V1), Brodmann-area 17, kallas även striata kortex efter den rand av vit substans (stria of Gennari) som återfinns i dessa lager 4. Primära synkortex är ungefär 2 mm tjockt och består av sex urskiljbara lager. Det huvudsakliga mottagande lagret för input är lager 4, vilket delas in i fyra sublager: 4A, 4B, 4C$ \alpha$ och 4C$ \beta$. M-celler terminerar i 4C$ \alpha$ medan P-celler terminerar i 4C$ \beta$ och hålls således åtskilda på även denna nivå. Axoner från en tredje grupp av celler i intralaminära delarna av knäkropparna terminerar i lager 2 och 3 där de innerverar grupper av celler som kallas för blobs. Spinösa stellatceller fördelar input från corpus geniculatum och fördelar dem inom V1. Pyramidalceller integrerar sedan informationen och skickar antingen tillbaka inom V1 eller vidare till antingen subkortikala strukturer (från lager 5 och 6) eller till andra kortikala områden (från lager 2, 3 och 4)

Enskilda neuroner kan antingen reagera på en linje med en viss riktning i en del av synfältet och kallas då simpla, eller komplexa som triggas av förflyttning av ett objekt över ett område i synfältet.


next up previous contents
Next: Primära synkortex struktur Up: Centrala visuella signalvägar Previous: Gangliecellers projektioner   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20