next up previous contents
Next: Inverkan av lesioner i Up: Centrala visuella signalvägar Previous: Signalflöde i primära synkortex   Contents

Primära synkortex struktur

Precis som somatosensoriska kortex är V1 ordnat i kolumner som spänner över hela kortex djup och är ca 30-100 $ \mu$m i diameter. De innehåller celler i lager 4C med koncentriska receptiva fält och ovanför och nedaför dessa simpla celler som har indikerar samma retinala position och samma orienteringsaxlar. Dessa kolumner kallas således för orienteringskolumner. Emellanåt bryts dock kolumnernas organisation utav blobs. Dessa reagerar på färg, men inte på orientering. Föturom dessa bägge strukturer finns även s k okulära dominanskolumner, vilka endast tar emot information från ett av ögonen och spelar en roll för binokulärt seende.

Hyperkolumner definieras som en kolumnära struktur som innefattar den mängd orienteringskolumner som täcker upp för alla tänkbara linjer i ett specifikt utrymme av synfältet. Dessa, tillsammans med okulära dominanskolumner och blobs upprepas med jämna mellanrum över visuella kortex och täcker upp var och en ca 1 mm $ ^\textrm{2}$. Inom dessa moduler äger all behandling om den visuella informationen från ett specifikt område rum, vilket inkluderar orientering, stereoskopiskt seende, färg och form.

Förutom den kolumnära organisationen beskriven ovan finns även en horisontell organisation; celler med liknande responsegenskaper (t ex som kodar för samma färg) är sammankopplade kolumnerna emellan. Den psykofysiska principen av en kontextuell effekt där ett objekt utvärderas efter omgivningen den finns i kan förklaras utifrån detta.


next up previous contents
Next: Inverkan av lesioner i Up: Centrala visuella signalvägar Previous: Signalflöde i primära synkortex   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20