next up previous contents
Next: Perception av rörelse, djup Up: Centrala visuella signalvägar Previous: Primära synkortex struktur   Contents

Inverkan av lesioner i synnervbanan

Lesioner i olika delar av den retino-geniculata-kortikala synnervbanan ger upphov till bortfall av olika områden i synfältet:Bengt Ljungquist 2007-01-20