next up previous contents
Next: Ljudvågors transduktion Up: Hörsel Previous: Hörsel   Contents

Struktur och indelning

Örats uppgift är att omvandla den longitudinella vågrörelsen i luften som ljud utgör till elektriska signaler i nervsystemet. Detta sker i tre olika delar av örat:


next up previous contents
Next: Ljudvågors transduktion Up: Hörsel Previous: Hörsel   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20