next up previous contents
Next: Smak Up: Lukt och smak Previous: Kortikal projektion   Contents

Luktskärpevariation

Luktskärpa varierar högst mellan individer; upp emot 20% av befolkningen uppvisar specifik anosmi, d v s minskad känslighet för en viss odorant. Mindre vanligt är generell anosmi (totalt avsaknad av luktsinne) eller hyposmi (nedsatt luktsinne), men de förekommer dock ofta i samband med luftvägsinfektioner och är då av transient natur.Bengt Ljungquist 2007-01-20