next up previous contents
Next: Typer av motoriska enheter Up: Motorenheten och muskelrörelse Previous: Motorenheten och muskelrörelse   Contents


Hur kontraktil kraft bildas

Kontraktil kraft beror på tre faktorer:


next up previous contents
Next: Typer av motoriska enheter Up: Motorenheten och muskelrörelse Previous: Motorenheten och muskelrörelse   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20