next up previous contents
Next: Neuropatier Up: Motorenhetens sjukdomar Previous: Skillnader mellan neurogena och   Contents


Motorneuroners sjukdomar

ALS är den mest kända neurogena sjukdomen som drabbar både övre och nedre motorneuroner. Det finns dock varianter av neurogena sjukdomar; ibland drabbar kranialnerver först med dysartri (talsvårigheter) och dysfagi (sväljsvårigheter) som följd. Då endast kraniala symptom förekommer kallas detta för progressiv bulbär palsi och då endast lägre motorneuroner är drabbade för spinal muskelatrofi. Även om symptom endast drabbar lägre motorneuroner kan det ofta vara fråga om ALS eller åtminstone en variant av denna sjukdom. Gemensamt för dessa är dock att de selektivt drabbar motorneuroner och inte sensoriska neuroner, vilket kallas selektiv sårbarhet.Bengt Ljungquist 2007-01-20