next up previous contents
Next: Lokomotion Up: Spinala reflexer Previous: Proprioceptiva reflexer reglerar voluntära   Contents


CNS-skadors inverkan på reflexer

Då någon del av en reflexbåge är skadad blir resultatet ganska naturligt en minskad reflex. Ökad muskeltonus är ofta relaterat till en skada på nedåtgående motoriska nervbanor. Muskeltonus har dels en inneboende elastomekaniskt relaterad tonus då en muskel består av ett antal elastiska element i serie, men även en neurologisk komponent som kan styras av högre ordningens neuroner. Spasticitet är dynamisk hypertonus; en spastisk patients extremiteter kan mycket väl tillåta rörelse, men vid hastigare rörelser ökar motståndet signifikant. Spasticitet orsakas av att sträckreflexens monosynaptiska rörelsebana faciliteras abnormt. Detta kan hämmas genom att tex tillsätta baklofen (en GABA-hämmare) intrathekalt.

Muskeltonus vid ett ryggmärgstrauma följer ett karakterisktiskt förlopp. Initialt minskas eller förloras reflexer nedanför lesionsnivån. Detta tillstånd kallas för spinal chock Under en period av några veckor eller månader ökar sedan spinala reflexer för att sedan anta en stegrad nivå jämfört med den normala.Bengt Ljungquist 2007-01-20