next up previous contents
Next: Cerebellum och motorisk inlärning Up: Cerebellum Previous: Afferenta fibers kodning   Contents


Spinocerebellär framkoppling

Spinocerebellär reglering av muskelaktivitet har en uttalad karaktär av framkoppling; genom att utnyttja muskeltonus som styrsignal istället för enbart positionsinformation blir resultatet en aktivering i tid av antagonister som kan motverka den av agonister producerade motkraften till störningen. En reglering av endast återkopplingskaraktär ger därför overshoots som iakttas som den terminala tremor som uppstår då en patient med lillhjärnsskada skall utföra en rörelse.Bengt Ljungquist 2007-01-20