next up previous contents
Next: Basala ganglie-relaterade störningar Up: Basala ganglierna Previous: Direkta och indirekta banan   Contents

Funktionella loopar hos basala ganglierna

I signaleringen mellan basala ganglierna och relaterade system förekommer huvudsakligen följande funktionella loopar:


next up previous contents
Next: Basala ganglie-relaterade störningar Up: Basala ganglierna Previous: Direkta och indirekta banan   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20