next up previous contents
Next: Vestibulära kopplingar till och Up: Vestibulära systemet Previous: Struktur och indelning   Contents

Vestibulära reflexer

Figure 38: De i vestibul-okulära reflexen ingående nervbanorna
\includegraphics[width=0.8\textwidth,bb=20 20 479 803]{bilder/ben/vestibulo-occular.eps}

Den information som signaleras via n vestibularis används bl a i reflexer, framförallt följande två:


next up previous contents
Next: Vestibulära kopplingar till och Up: Vestibulära systemet Previous: Struktur och indelning   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20