next up previous contents
Next: Hållning Up: Vestibulära systemet Previous: Vestibulära reflexer   Contents

Vestibulära kopplingar till och inuti CNS

Figure 39: Nuclei vestibulares position i hjärnstammen
\includegraphics[width=0.9\textwidth,bb=20 20 555 784]{bilder/ben/vestibularnucleus.eps}

N vestibularis projicerar på ipsilaterala vestibulära komplexet som huvudsakligen består av fyra nuclei, nuclei vestibulares, belägna dorsalt i pons och medulla, se figur 39. Dessa integrerar signaler från vestibulära organ med de från ryggmärgen, cerebellum och visuella system och projicerar på flera olika strukturer som okulomotoriska nuclei, retikulära och spinala center inblandade i skelettmuskelrörelser, cerebellums vestibulära delar samt thalamus. Dessutom sker projektioner till andra ipsilateralt och kontralateralt belägna vestibulära nuclei. Se figur 40 för en översikt över afferenta kopplingar till nuclei vestibulares.

Figure 40: Afferenta kopplingar till nuclei vestibulares
\includegraphics[width=\textwidth,bb=20 20 555 491]{bilder/ben/vestibularnucleusconnections.eps}

Nuclei vestibulares är som följer

Det förekommer en motsvarighet till topisk projektion även i vestibulära system; de neuroner som härstammar från semicirkulära banor projicerar på de neuroner som aktiverar korrekta delmängd neuroner i motoriska nuclei för att generera den vestibulära-okulära reflexen.

Då retinala neuroner projicerar på pretectum som i sin tur projicerar på nucleus vestibularis medialis så kan även visuella intryck producera nystagmus; de neuroner som tar emot denna information kan ej skilja på visuella och vestibulära signaler.

Figure 41: Vestibulo-thalamico-corticala nervbanan
\includegraphics[width=\textwidth,bb=20 20 555 371]{bilder/ben/vestibulo-thalamico-cortical.eps}

Genom thalamus projicerar nuclei vestibulares även på cerebrala kortex, Brodmann-område 2V och 3a, se figur 41. Dessa tros ha med uppfattning om omvärldens orientering att göra då skador i dessa regioner leder till att omvärlden uppfattas som att den lutar mot den skadade sidan.


next up previous contents
Next: Hållning Up: Vestibulära systemet Previous: Vestibulära reflexer   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20