next up previous contents
Next: Neuralrörets rostro-kaudala formering Up: Induktion och formering Previous: Neuronal celldifferentiering   Contents


Neuralrörets dorso-ventrala formering

\includegraphics[width=1.00\textwidth]{bilder/neuraltube.eps}

Neuralrörets mittersta del består ventralt av en samling specialiserade gliaceller kallade floor plate, se Figur 7.1.3. Dorsalt bildas två typer av celler: Neural crest cells samt roof plate som motsvarar floor plate fast dorsalt. Floor plate bildas genom att SHH (Sonic Hedgehog, ett signalprotein) utsöndras från organizer region och senare ifrån notochorda. När denna region bildats fortsätter den att producera SHH som dessutom verkar på den ventrala delen av neuralröret att bilda motorneuroner och interneuroner. Koncentrationen av SHH är avgörande för cellernas öde.

Differentieringen av neuralrörets dorsala del initieras av olika proteiner av typen BMP som i detta fall inducerar bildning av roof plate, neurala kamceller och dorsala interneuroner. I likhet med floor plate tar roof plate över produktion av BMP:er när denna mognat från epidermalt ectoderm som initierar den. Figur 44 nedan illusterar en modell över denna signalering där även retinoic acid (RA) som ustöndras från somiter (S) illustreras.

Figure 44: Signaleringsmodell för den tidiga formeringen av neuralröret
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{bilder/signal_model.eps}

Principerna för den dorso-ventrala formeringen är desamma över större delen av neurala röret med undantag av de rostrala delar där både BMP och SHH uttrycks ventralt av mesoderm, vilket vara en av orsakerna till de speciella egenskaper som celler i dessa regioner har.


next up previous contents
Next: Neuralrörets rostro-kaudala formering Up: Induktion och formering Previous: Neuronal celldifferentiering   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20