next up previous contents
Next: Axoners vägledning Up: Nervcellers skapande och överlevnad Previous: Målcell utsöndrar överlevnadsfaktorer   Contents


Brist på neurotrofa faktorer medför apoptos

Signalkedjan för neurotrofiner fungerar enligt följande (exempel för NGF):Bengt Ljungquist 2007-01-20