next up previous contents
Next: Tillväxtkoner Up: Axoners vägledning Previous: Axoners vägledning   Contents


Vägledning sker genom diskreta steg

Vägledning sker genom diskreta steg där det vägledande stimulit skiftar. För motorneuroner innebär detta följande:Bengt Ljungquist 2007-01-20