next up previous contents
Next: Muskelfiberns styrning av motornervterminaldifferentiering Up: Formering och regeneration av Previous: Utveckling av NMJ   Contents


Motornerven styr differentiering av postsynaptiskt muskelmembran

ACh-receptorer omfördelas i muskelfiberns cellyta som ett resultat av tre olika processer:

Förutom påverkan av ACh-receptortäthet påverkas även andra faktorer av motoraxonen som ACh-esterasaggregation via agrin samt ACh-esterassyntes genom muskelaktivitet.


next up previous contents
Next: Muskelfiberns styrning av motornervterminaldifferentiering Up: Formering och regeneration av Previous: Utveckling av NMJ   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20