next up previous contents
Next: Emotionella tillstånd och känslor Up: Sömnstörningar Previous: Insomnia   Contents

Parasomnier

Störningar som är uppvaknande (delsvis eller helt) från sömn kallas för parasomnier. Vid REM-beteendestörning saknar patienten hämning av skelettmuskulatur. Detta får till följd att patienten vid livliga drömmar kan skada sig eller sin sängkamrat. Mekanismen bakom är inte klarlagd, men då prevalensen är större hos män torde hormoner kunna spela en viss roll.

En annan typ av parasomni är förrvirrade uppvaknanden. Dessa innefattar:

De tros samtliga tre bero på abrupt uppvaknanden från djup deltavågs-sömn. Allting som intensifierar deltavågorna (t ex brist på sömn, alkohol eller feber) ökar risken för abrupta uppvaknanden. Det är också vanligare hos barn, men dessa brukar dock ofta växa ifrån problematiken.Bengt Ljungquist 2007-01-20