next up previous contents
Next: Molekylär struktur för synaptiska Up: Synapsers integrativa verkan Previous: Glutamataktiverade receptorer   Contents

Inhibition genom GABA och glycin

Transmittersubstanserna GABA och glycin verkar bägge inhibitoriskt. GABA verkar på två receptorer, GABA$ _{A}$ och GABA$ _{B}$. GABA$ _{A}$ är en jonotropisk receptor för Cl $ ^\textrm{-}$ medan GABA$ _{B}$ är en metabotropisk som via en second messenger signal-kaskad aktiverar en K $ ^\textrm{+}$-kanal. Glycin binder in till jonotropiska receptorer genomsläppliga för Cl $ ^\textrm{-}$.

Då Cl $ ^\textrm{-}$-kanaler öppnar sig innebär detta normalt en hyperpolarisering. Detta innebär således en inhibitorisk verkan då summan av laddningarna enligt Goldman-ekvation förskjuts åt det negativa hållet. Vid vissa tillfällen kan dock ökad Cl $ ^\textrm{-}$ genomströmning innebära depolarisering om höga halter av Cl $ ^\textrm{-}$ samlats intracellulärt.Bengt Ljungquist 2007-01-20