next up previous contents
Next: Inlärning och minne Up: Sinnesstämningsstörningar Previous: Depression   Contents

Ångestsyndrom

Ångestsyndrom är den vanligaste formen av psykiatrisk störning. Den kan vidare delas in i fyra huvudsakliga kategorier:


next up previous contents
Next: Inlärning och minne Up: Sinnesstämningsstörningar Previous: Depression   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20