next up previous contents
Next: Gemensamma egenskaper Up: Inlärning och minne Previous: Lagring av explicit minne   Contents

Implicit minne

Som tidigare nämnts kan implicit minne kan vara enderas icke-associativt eller associativt.

Icke-associativt minne är vetskapen om hur ett enskilt stimuli är beskaffat. Det uppträder framförallt i följande två former:

Associativt minne bildas genom följande två typer av lärande:

Associativ inlärning sker dock inte slumpmässigt, utan diskriminering sker av stimuli som faktiskt kan framkalla den respons som givits. Exempelvis kan intagande av en viss typ av föda associeras med illamående, men ej med kutan smärta, t ex under foten.

Vissa former av implicit minne verkar involvera cerebellum. Lesioner i cerebellum har visat sig medföa att en del inlärda klassiskt betingade responser försvinner. Vidare kan lesioner i amygdala medföra att inlärd rädsla försvinner.


next up previous contents
Next: Gemensamma egenskaper Up: Inlärning och minne Previous: Lagring av explicit minne   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20