next up previous contents
Next: Crosstalk och second messengers Up: Synapstransmissionsmodulering med second messengers Previous: Översikt över reaktionsvägar för   Contents

Skillnader mellan jonotropiska och metabotropiska receptorer

Det föreligger några skillnader mellan jonotropiska och metabotropiska receptorer: Metabotropiska receptorer är således vanligtvis inte avgörande för de snabba förlopp som avgör om en neuron skall fyra av eller inte, utan de spelar desto större roll för att modulera signalen. Tre sätt kan urskiljas på vilka modulation kan ske genom metabotropiska receptorer:
  1. Modulation av transmitterfrisättning genom påverkan på kanaler i presynaptiska terminaler.
  2. Modulation av snabba synaptiska potentialer genom påverkan av transmitter-grindade kanaler.
  3. Modulation av excitabilitet och avfyrningsegenskaper genom modulation av vilo- och spänningsberoende kanaler.

Ett exempel på denna skillnad är den kolinerga synapstransmissionen för neuroner i autonoma ganglia. Nikotina jonotropiska ACh-receptorer står för den snabba delen av EPSP medan muskarina metabotropiska ACh-receptorer står för den långsamma delen av EPSP. Dessa muskarina ACh-receptorer verkar genom en second messenger som stänger en K $ ^\textrm{+}$-kanal av M-typ.

Ett annat exempel på liknande funktion är K $ ^\textrm{+}$-kanaler av S-typ (Serotonin-känsliga). Här stimuleras bildning av cAMP som second messenger av en serotoninreceptor i samverkan med ett G-protein som aktiverar adenylylcyklas. Cykliskt AMP aktiverar sedan PKA som fosforylerar och därmed stänger S-kanalen. Neuropeptiden FMRF-amid (Phe-Met-Arg-Phe-amid) öppnar emellertid dessa kanaler igen genom aktivering av PLA$ _{2}$ och därmed bildning av arachidonsyra som sedan metaboliseras av 12-lipoxigenas till 12-HPETE som sedan verkar öppnande på S-typ-kanaler.

G-protein kan även verka direkt på jonkanaler; ett sådant exempel är muskarina ACh-kanaler i hjärtat som aktiverar G-proteinet G$ _{i}$ vilket direkt aktiverar K $ ^\textrm{+}$-kanaler och därmed minskar hjärtslagens takt.


next up previous contents
Next: Crosstalk och second messengers Up: Synapstransmissionsmodulering med second messengers Previous: Översikt över reaktionsvägar för   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20