next up previous contents
Next: Transmitterkvanta Up: Transmitterfrisättning Previous: Transmitterfrisättning   Contents


Kalciumkanaler

Frisättning av transmitters beror på [Ca $ ^\textrm{2+}$] i cellen. Då Ca $ ^\textrm{2+}$ finns i betydligt större koncentration inuti cellen än utanför, så är det klart att koncentrationen ökar då Ca $ ^\textrm{2+}$-kanaler öppnar sig. Dessa kanaler finns i en mängd olika typer, varav de flesta (L,P/Q,N och R) kräver relativt starka depolariseringar för att aktiveras (ca -20 - -40mV). T-typen kräver dock mindre (-40 - -60mV). De flesta neuroner har en eller flera av dessa typer. Normalt finns de i ganska låg utsträckning jämfört med Na $ ^\textrm{+}$- och K $ ^\textrm{+}$-kanaler, men i axonterminalens aktiva zoner finns de i betydligt större mängd. Detta innebär att Ca $ ^\textrm{2+}$-koncentrationen kan öka tusenfalt vid dessa, vilket krävs för transmitterfrisättning.

Bengt Ljungquist 2007-01-20