next up previous contents
Next: Medfödda former av Myasthenia Up: Myasthenia Gravis Previous: Myasthenia Gravis   Contents

Behandling

Antikolinesteraser lättar symptomen, men förändrar inte sjukdomsbilden och är inte en komplett behandling. Immunosuppressiva terapier kan också ge viss hjälp, precis som plasmaferes och intravenösa immunoglobulinrinjektioner. Det har visat sig att de flesta av fallen gynnas av thymektomi, det vill säga att thymus (brässen) opereras bort. Antikropparna försvinner då och många patienter kan tillfriskna helt. Endast några få får förvärrade symptom.Bengt Ljungquist 2007-01-20