next up previous contents
Next: Grunden för kognition Up: Myasthenia Gravis Previous: Medfödda former av Myasthenia   Contents


Lambert-Eatons syndrom

En del patienter med cancer har proximal extremitetssvaghet och en neuromuskulär störning med motsatt karakteristik jämfört med M.G. Denna innebär att istället för ett minskat svar på repetitiv signal så ökar detta från ett första abnormt litet svar. Detta syndrom kallas för Lambert-Eatons syndrom. Detta innebär att antikroppar angriper Ca $ ^\textrm{2+}$-kanaler i presynaptiska terminaler. För en del patienter kan syndromet försvinna i samband med att cancern behandlas framgångsrikt. Alla patienter med syndromet har dock inte uttalade tumörer, varför kopplingen till cancer dock kan sägas vara lite oklar. Behandlingen består vanligtvis av immunoglobulin och plasmaferes.Bengt Ljungquist 2007-01-20