next up previous contents
Next: Cerebrala cortex kognitiva funktion Up: CNS anatomiska organisation Previous: CNS anatomiska organisation   Contents


Principer för funktionella systems organisation

De huvudsakliga funktionella systemens organisation kan sammanfattas i fem principer:

  1. Varje funktionellt system involverar flera delar av hjärnan vilka utför olika informationsbehandling. Dessa delar kallas för relays utifrån deras seriella organisation, även om informationen bearbetas i varje område. Neuroner i varje behandlingssteg delas i i principala neuroner och lokala interneuroner. Principala neuroner leder information vidare till nästa steg där de verkar exciterande, medan de lokala interneuronerna endast kontaktar neuroner i samma steg som dem själva och verkar ofta inhibitoriskt.
  2. Specifika signalvägar länkar samman komponenter i ett funktionellt system. Axoner som lämnar en komponent är ihopbuntade i en signalväg (eng. pathway) som leder till nästa komponent. Dessa signalvägar är lokaliserade lika för olika individer. Exempel: Hjärnbalken (Corpus callosum) och pyramidala områdena.
  3. Varje del av hjärnan leder vidare till nästa del på ett ordnat sätt och skapar därmed en topologisk struktur. Sinnesintryck från ett visst område innerverar neuroner i nästa steg på ett topografiskt sätt, d v s de innerverar neuroner som ligger nära varandra. På så sätt bildas en ordnad neural struktur eller karta. Även sensortäthet representeras i påföljande steg; t ex representerar de sensortäta centrala delarna av näthinnan ett större område en de perifera.
  4. Funktionella system är hierarkiskt organiserade. Neuroner på nästa nivå avfyrar endast om ett visst arrangemang av presynaptiska celler är aktiverade, t ex igenkänning av en viss form.
  5. Funktionella system på ena sidan av hjärnan styr motsatta kroppssidan. De flesta neurala signalvägar är bilateralt symmetriska och korsar över till motsatta sidan av hjärnan eller ryggmärgen. Denna överkorsning sker dock på olika nivåer, tex korsar smärta omedelbart över då den förmedlas in i CNS i ryggmärgen medan känsel korsar över i thalamus på motsatt sidan.


next up previous contents
Next: Cerebrala cortex kognitiva funktion Up: CNS anatomiska organisation Previous: CNS anatomiska organisation   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20