next up previous contents
Next: Modulatoriska system Up: CNS anatomiska organisation Previous: Cerebrala cortex kognitiva funktion   Contents

Subkortikala strukturer

Hjärnbarkens förmåga att behandla sensorisk information, associera denna med med emotionella tillstånd, lagra den som minne och initiera handling moduleras av tre strukturer djupt inne i cerebrala hemisfärerna:Bengt Ljungquist 2007-01-20