next up previous contents
Next: Ökad spatialt fokus genom Up: Beröring Previous: Primära sensoriska kortex integrativa   Contents


Somatotopiska mappningar

Som resultat av att afferenta fiber successivt går in i ryggmärgen ju mer rostralt upp i denna man kommer, bildas en topografisk representation av dermatom även i högre ordningens center; i S-I återfinnes sakrala segment medialt, lumbala och torikala centralt och cervikala lateralt. Denna representation av somatosensorisk input på kortex kallas för homunculus. Som tidigare nämnts är denna representation inte proportionell mot kroppsyta utan mot receptortäthet. Vidare är dessa mappningar inte statiska utan kan förändras genom att vissa sensoriska områden används mer än andra.Bengt Ljungquist 2007-01-20