next up previous contents
Next: Uppmärksamhet och kommunikation mellan Up: Visuell integration Previous: Lokalitet   Contents

Signalvägars parallellitet

Till posteriora parietalkortex samt inferiora temporalkortex går två parallella signalvägar. Från retina till V1 är de följande två:Bengt Ljungquist 2007-01-20