next up previous contents
Next: Gangliecellers projektioner Up: Centrala visuella signalvägar Previous: Centrala visuella signalvägar   Contents

Synfältets indelning

Näthinnan, retina, delas in i nasala hemiretina och temporala hemiretina belägna medialt resp lateralt om fovea. Vidare delas retina upp ytterligare i kvadranter genom en dorsal-ventral orientering.

Förutom näthinnan kan även synfältet delas upp i olika områden. Den vänstra synhemifältet projicerar på höger ögas temporala hemiretina och på vänster ögas nasala hemiretina och vice versa. Den del av synfältet från vilket ljus som träffar bägge ögonen kallas binokulära zonen. Den del av synfältet som endast kan träffas av ett öga kallas vänstra resp högra monokulära zonen.

Då ljuset träffar linsen och går igenom denna kommer bilden som projicerar på näthinnan att vara upp och nervänd samt spegelvänd; övre delen av synfältet träffar nedredelen av retina och vänstra delen på högra retina och vice versa.

Nerver från den vänstra delen av retina i de bägge ögonen kommer att gå i vänstra tractus opticus efter chiasma opticum och tvärtom, se figur 14. Följden blir då att högra synfältet går i vänster tractus optica och vänstra i höger.

Figure 14: Synnervens bana
\includegraphics[bb=113 135 496 659]{bilder/syn/nervusopticus.eps}


next up previous contents
Next: Gangliecellers projektioner Up: Centrala visuella signalvägar Previous: Centrala visuella signalvägar   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20