next up previous contents
Next: Centrala synapsers utveckling har Up: Formering och regeneration av Previous: Muskelfiberns styrning av motornervterminaldifferentiering   Contents


NMJ-eliminering

Under utvecklingsstadiet är flera terminaler kopplade till en myotub, medan det i den mogna däggdjuret endast förekommer en-till-en-kopplingar. Denna minskning beror inte på att neuroner dör utan snarare på att de drar tillbaka förgreningar från vissa fibrer för att istället stärker dem gentemot andra. Denna process beror på en intercellulär signalering där de olika terminalerna tävlar mot varandra. Den mest aktiva terminalen verkar framkalla en retrograd signal som stärker dess interaktion, men de mindre aktiva verkar framkalla en försvagande.Bengt Ljungquist 2007-01-20