next up previous contents
Next: Sömnstörningar Up: Sömn och drömmar Previous: Vakenhetsreglering   Contents

Sömnens funktion

Sömn är livsviktigt; försöksdjur som berövats sömn under ett par veckor dör så småningom. Likaså är förlust av REM-sömn fatalt. De funktioner som sömn bland annat tros ha är följande:

Drömmar uppträder huvudsakligen under REM-sömnen, men även till viss del under icke-REM-sömn. Dessa är dock ofta av en mindre emotionell och detaljrik karaktär.Bengt Ljungquist 2007-01-20