next up previous contents
Next: Insomnia Up: Sömnstörningar Previous: Sömnstörningar   Contents

Störningar som leder till ökad sömnighet

Det finns en uppsjö olika sömnstörningar som leder till ökad sömnighet under dagen:


next up previous contents
Next: Insomnia Up: Sömnstörningar Previous: Sömnstörningar   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20